• efectuarea unui volum mare de lucru într-un termen scurt, indiferent de specificul lucrării (peste 100 pagini de 1800 caractere/zi);
  • transparenţă în gestionarea tuturor comenzilor prin comunicarea permanentă cu un singur coordonator de proiecte de traduceri din cadrul biroului;
  • achitarea a doar 50% din preţul traducerii făcute anterior pentru clienţii care plasează comenzi repetate;
  • reduceri de 10-15% în funcţie de numărul de documente sau pagini;
  • primirea/ transmiterea prin Internet, Viber, WhatsApp, Telegram a documentelor Dvs. şi a celor traduse;
  • achitare online;
  • emiterea e-facturii pentru persoanele juridice;
  • legalizarea documentelor traduse;
  • apostilarea documentelor traduse și legalizate;
  • confidențialitatea datelor şi informaţiilor recepţionate, prin interzicerea copierii, multiplicării, distribuirii, dezvăluirii în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane fizice sau juridice
  • serviciul prestat este personalizat, adică de la o comanda la alta se mențin aceiași traducători pentru deservirea clienților. Aceasta permite înțelegerea mai bună a domeniului pentru care se face traducerea și, drept rezultat, sporirea calității, minimizarea timpului de realizare a comenzilor și creșterea gradului de satisfacție a clienților.