They say that heroes do not look for easy ways. However, we can say the same thing about the employees of Biroudetraduceri.com. The translation of legal texts and judicial documents requires not only attention focusing, responsibility and language proficiency, but also, at least, a minimum knowledge of jurisprudence, of country’s laws and judicial or legal terminology. So, any and all translators, who translate legal and judicial texts, are not simple translators, they also are lawyers a bit (apropos, here is an intriguing fact: do you know that when translators are asked what additional education they would like to get, the majority of them replies: ‘Legal education’).

A translator, we mean a good translator (but namely such and only such translators work at Biroudetraduceri.com) of legal and judicial documents, has explored a big deal of codes, has studied many laws and has read a huge number of ordinances, over the period of his/her career.

The clarity of presentation (even if the source text is ‘lame’), appropriate legal terminology, knowledge of domestic laws – these are peculiarities of the translators from Biroudetraduceri.com translation agency when they work with legal and judicial documents.

No matter what you have to translate – documents of incorporation of your Company, including such standardized instruments as certificates of registration or taxpayer’s certificates, but also such multi-page texts as articles of associations, decisions of the public authorities, court ordinances or rulings, statements of claims, references thereto, and so on – you can be always sure the translation of your legal and judicial texts will be qualitative and correct and will comply with all legal requirements. Certainly, this will be so if the translation of your judicial and legal documents was made at Biroudetraduceri.com Translation Agency!

Moreover, Biroudetraduceri.com has been collaborating with many lawyer’s offices for 15 years, hence, we have the huge experience in translation of legal texts and judicial documents for/from the European Court of Human Rights.

If you addressed to Biroudetraduceri.com in order to translate your judicial or legal texts, then you should know that such translation will always be reliable, qualitative, correct and confidential!

P.S. If you need to certify the translation of your judicial documents, you must take care that all court rulings have become final. If the documents are drawn up on two or more sheets, all of them must be sewn and sealed with the court stamp.

The highly professional employees of Biroudetraduceri.com will be glad to translate the judicial and legal texts from/into the following languages:

Se zice că eroii nu caută căi ușoare. Același lucru îl putem afirma însă și despre angajații Biroudetraduceri.com. Traducerea textelor juridice și a actelor judecătorești necesită nu numai concentrare, responsabilitate și abilități lingvistice, ci și cunoștințe, cel puțin minime a jurisprudenței, a legilor țării și a terminologiei juridico-judiciare. Și orice traducător care lucrează cu texte juridice și judiciare nu este doar traducător, el este și un pic avocat (apropo, un fapt curios: știți că atunci când traducătorii sunt întrebați ce altă educație ar dori să primească, majoritatea dintre ei răspund că juridică?).

Un traducător – un bun traducător (ca cei care lucrează la Biroudetraduceri.com) de acte juridice și judiciare – a frunzărit în cariera sa mai multe coduri, a studiat o mulțime de legi și a citit o multitudine de alte acte normative.

Claritatea exprimării (chiar dacă textul sursă este defectuos), corectitudinea terminologiei, cunoașterea legislației naționale – acestea sunt calitățile care îi disting pe traducătorii Biroudetraduceri.com în lucrul lor cu documentele juridice și judiciare.
Indiferent de documentele pe care trebuie să le traduceți – actele constitutive ale firmei, printre care sunt și documente standard, de exemplu certificate de înregistrare sau certificate de contribuabil, dar care includ și statute voluminoase, decizii ale organelor de stat sau hotărâri ori decizii judecătorești, cereri de chemare în judecată și multe altele – puteți fi siguri de un lucru: traducerea textelor juridice și judiciare va fi de înaltă calitate și exactă, cu respectarea tuturor cerințelor legale. Desigur, doar dacă traducerea actelor dumneavoastră judiciare și juridice a fost efectuată de Biroudetraduceri.com!

Personalul profesionist al Biroudetraduceri.com va efectua traducerile juridice și judecătorești din/în următoarele limbi:

Pe lângă aceasta, deja de 15 ani, „Biroudetraduceri.com” colaborează cu mai multe firme de avocatură și are experiență în traducerea de texte juridice și acte judiciare pentru/de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Dacă ați apelat pentru traducerea unor texte judiciare sau juridice la Biroudetraduceri.com, atunci probabil deja să știți că aceasta va fi întotdeauna de încredere, de înaltă calitate, corectă și confidențială!
P.S. Atunci când aveți nevoie de legalizarea traducerilor documentelor judecătorești, trebuie să vă asigurați că hotărârile instanțelor au intrat deja în vigoare. Dacă documentul conține două sau mai multe foi, atunci acestea trebuie cusute și autentificate cu ștampila instanței.