Tarife

Preţul traducerii depinde de limba în care doriţi să fie efectuată traducerea (limba-ţintă) şi de complexitatea textului iniţial (limba-sursă). În funcţie de numărul de documente sau de pagini, preţul final al traducerii poate să se micşoreze cu 5-15% şi invers, în cazul unei traduceri cu o dificultate sporită sau al solicitării unei traduceri de urgenţă, preţul poate creşte cu 10-25%.

În cazul încheierii unui contract de colaborare de lungă durată, se acordă bonusuri substanţiale.

Preţurile afişate mai jos sunt informative. Pentru determinarea bugetului final al traducerii solicitate, vă rugăm să contactaţi operatorul biroului de traducere (aici).

Categoria de dificultate al  Tarif (lei) Română Engleză Italiană Germană Bulgară Turcă Poloneză
 documentului / textului   Rusă Franceză Spaniolă Ucraineană Greacă   Cehă *
        Portugheză       Slovenă *
Categoria A 1 doc. 60 65 70 90 100 120 130
Categoria B 1 doc. 65 75 80 100 120 130 140
Categoria C 1 doc./pag. 70 80 85 120 130 150 160
Categoria D 1 pag. 75 85 90 130 140 160 170
Categoria E  1 pag. 80 90 95 140 150 170 180

Note:
a) 1 pagină = 1800 de caractere fără spaţii (se calculează în baza numărului de pagini obţinute în urma traducerii);                                
b) comanda minimă este asimilată unei pagini sau unui document, costul calculându-se în consecinţă;
c) * fără autentificare notarială;                               
d) preţul include TVA.

Categoria A - Certificate (de naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare de nume, stare civilă, cazier judiciar, privind viza de reşedinţă/cetăţenia), certificate medicale standard, certificate confirmative privind încadrarea în câmpul muncii, la studii, certificate de salariu, concediu, atestate şi diplome (fără anexe), permise auto, paşapoarte tehnice, paşapoarte străine, buletine de identitate, certificate de înmatriculare a autovehiculului.

Categoria B - Declaraţii (standard), certificate medicale privind vaccinurile, concluzii medicale, atestate şi diplome cu note zecimale, anexe la diplome, confirmare studii etc.

Categoria C - Carnete de muncă, livrete militare, livrete de familie, matricole, evaluare bunuri/imobile, declaraţii (nestandard), corespondenţă privată, scrisori de recomandare/intenţie, CV-uri.   

Categoria D - Certificate medicale nestandard; epicrize, diagnostice, rapoarte şi expertize medicale, tratamente etc. Acte juridice şi notariale: contracte vînzare-cumpărare imobile, expertize, procuri generale, decizii judecătoreşti, acte de cesiune, moşteniri, diverse contracte civile, acte funciare.

Categoria E - Texte ştiinţifice şi tehnice, literatură de specialitate: articole, studii, programe analitice, proiecte, manuale, rapoarte, cărţi, instrucţiuni privind produsele, specificaţii tehnice şi instrucţiuni de utilizare a utilajelor.

Modalităţi de plată - Serviciile de traducere pot fi achitate în numerar la sediul biroului de traduceri sau prin transfer bancar în contul firmei (aici).

Ne gândim la confortul şi timpul Dumneavoastră, de aceea, în cazul în care ne transmiteţi materialele pentru traducere prin internet, trebuie să veniţi personal la biroul nostru doar pentru a achita serviciile în numerar, sau pentru a ridica traducerile legalizate, ori pentru a prezenta documentele în original în cazul autentificării notariale a traducerilor solicitate.