Probbail vă puneți întrebarea de ce Biroudetraduceri.com, iar noi am încercat să descriem punctele noastre forte care au motivat mii de clienți să ne aleagă anume pe noi:

 1. Efectuarea unui volum mare de lucru într-un termen scurt, indiferent de specificul lucrării (peste 100 pagini de 1800 caractere/zi);
 2. Transparenţă în gestionarea tuturor comenzilor prin comunicarea permanentă cu un singur coordonator de proiecte de traduceri din cadrul biroului;
 3. Achitarea a doar 50% din preţul traducerii făcute anterior pentru clienţii care plasează comenzi repetate;
 4. Reduceri de 10-15% în funcţie de numărul de documente sau pagini;
 5. Primirea/ transmiterea prin Internet, Viber, WhatsApp, Telegram a documentelor Dvs. şi a celor traduse;
 6. Achitare online;
 7. Emiterea e-facturii pentru persoanele juridice;
 8. Legalizarea documentelor traduse;
 9. Apostilarea documentelor traduse și legalizate;
 10. Confidențialitatea datelor şi informaţiilor recepţionate, prin interzicerea copierii, multiplicării, distribuirii, dezvăluirii în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane fizice sau juridice
 11. serviciul prestat este personalizat, adică de la o comanda la alta se mențin aceiași traducători pentru deservirea clienților. Aceasta permite înțelegerea mai bună a domeniului pentru care se face traducerea și, drept rezultat, sporirea calității, minimizarea timpului de realizare a comenzilor și creșterea gradului de satisfacție a clienților.