Noțiunea de traducere legalizată se referă la o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției in cadrul Biroudetraduceri.com si legalizată de un notar. Pentru aceasta va fi neesară prezentarea fizică a originalului sau a copiei legalizate a actului (documentului) oficial.

Există mai multe condiții obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească actul care se solicită să fie tradus și ulterior legalizat notarial și anume:

 1. Să conțină un număr de ieșire și data emiterii;
 2. Să fie semnat de o persoană împuternicită sa facă acest lucru și să conțină amprenta clară a ștampilei entității emitente;
 3. Nu se admite ca actul să conţină ştersături sau adăugiri, cuvinte suprimate sau alte corectări nespecificate;
 4. Documentul amplasat pe mai multe file este necesar să fie cusut și sigilat de entitatea emitentă;
 5. Actele emise de instanțele judecătorești necesită sa fie irevocabile.

Astfel, solicitând o traducere legalizată notarial, veți primi un set care conține actul in original sau copia acestuia legalizată de notar, traducerea cu girul*, semnătura și ștampila traducătorului autorizat și girul notarului. Notarul legalizează copia actului oficial prezentat și semnătura traducătorului autorizat care a efectuat și certificat traducerea.

Dacă documentul parvine din străinătate (în afară de țările ce fac parte din CSI, România, Cehia, Slovacia etc.) o condiție obligatorie de recunoaștere a lui de către notar este ca actul să fi  trecut procedura de apostilare sau supralegalizare (legalizare consulară) in țara care l-a emis. Lista țarilor care recunosc actele oficiale, conform Convenției de la Haga din 1961, prin aplicarea Apostilei sau legalizare consulară o puteți consulta pe site-ul: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale.

Traducerea legalizată poate fi făcută doar pentru actele (documentele) oficiale emise de organele de resort din Republica Moldova sau de peste hotare. Se legalizează traducerea actelor oficiale ce fac parte din următoarele categorii:

 • Certificat (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare nume, stare civila, cazier judiciar, certificat viză de reşedinţă (cetăţenie),  permis auto, paşaport tehnic, paşaport străin, buletin de identitate, certificat de înmatriculare a autovehicului, etc.
 • Atestate şi diplome de studii, anexe și programe analitice diplome de bacalaureat, licență, masterat, doctorat, actele constitutive, extrase, certificate confirmare angajare (studii, salariu, concediu etc.
 • Acte juridice si notariale: contracte vânzare-cumpărare apartament, expertize, procuri generale, acte cesiune, moşteniri, diverse contracte civile, acte funciare.
 • Certificate medicale standard, buletine de analiză, bilete de ieșire din spital,  certificat de vaccină etc.
 • Acte judecătoreștii irevocabile emise de instanțele de judecată.

Traducerea legalizată se întocmește in 2 moduri:

Se comasează cu copia legalizată a actului

Textul traducerii se coase la copia documentului legalizat notarial. Această modalitate este necesară atunci când se dorește păstrarea documentului original.

Pentru fiecare pagină-copie legalizată există o taxă percepută de notar. În acest caz costul legalizării notariale este de 30 lei/pagina + 50 lei pentru legalizarea semnăturii traducătorului.

Se comasează cu actul original

Textul traducerii se coase la actul original și devine parte integrantă a acestuia. Acest lucru de obicei se practica atunci când actul original este de o singură folosință sau are un termen limitat de valabilitate de ex. cazierul judiciar – 3 luni.

Costul legalizării notariale a traducerii in acet caz este 50 lei și se percepe doar pentru legalizarea semnăturii traducătorului.

!  Este important de menționat ca în ambele cazuri Biroudetraduceri.com nu percepe alte taxe și că legalizarea traducerii poate fi efectuată doar în zilele de lucru, în regimul de muncă a notarului.

! Oficiul Biroudetraduceri.com este situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, pe str. Tighina, 49/4, parter. Biroul este deschis luni-vineri de la 09:00 până la 17:00. În restul timpului acceptăm comenzi prin e-mail: (info@biroudetraduceri.com), Viber, WhatsApp, Telegram (+373 79546407).

E foarte simplu!

Vrei să primești o estimare gratuită de preț a traducerii legalizate?

1.

DATE DE CONTACT

Indică  te rog:

 • numele
 • telefonul de contact
 • adresa de email
2.

ALEGE LIMBA SURSĂ ȘI LIMBA ȚINTĂ

Română, rusă, engleză, franceză, italiană, ucraineană, germană, turcă, spaniolă, greacă, portugheză, arabă

3.

OBȚINE OFERTA DE PREȚ

Atașează fișierul, plasează comanda și în scurt timp vei fi contactat-(ă) cu o ofertă de preț.