Biroudetraduceri.com este parte a Companiei „Politradprof” SRL şi activează pe piaţa traducerilor din Republica Moldova începând cu anul 2008. De la lansare și până în prezent, biroul menține o atitudine impecabilă față de nevoile clienților săi, dă dovadă de competență și respectă întocmai termenele fixate.

Limbi de traducere

Biroudetraduceri.com efectuează traduceri din/în 15 limbi străine. La solicitare, traducerile pot fi autorizate cu semnătura traducătorului autorizat de Ministerul Justiției al RM și ştampila biroului de traduceri sau pot fi autentificate notarial. De asemenea, documentele traduse pot fi apostilate.

Traducătorii noștri

Cheia calității înalte a serviciilor prestate este antrenarea celor mai calificați traducători din țară și de peste hotare. Majoritatea dintre ei sunt autorizați de Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Experiența, instruirea permanentă și implicarea traducătorilor în diverse proiecte contribuie semnificativ la creșterea calității traducerilor.

Clienții noștri

Biroudetraduceri.com deservește zilnic și zeci de persoane fizice din țară și de peste hotare. Primirea, transmiterea și achitarea on-line a traducerilor oferă o comoditate binevenită pentru clienții care locuiesc în afara orașului sau a țării.

Experienţa în domeniul traducerilor și profesionalismul înalt al traducătorilor permit Biroudetraduceri.com să ofere traduceri calitative în termenele solicitate. Activitatea impecabilă este confirmată de relaţiile de lungă durată stabilite cu aproape 300 de instituţii de stat şi agenţi economici, printre care bănci comerciale, organizații de creditare nebancară, întreprinderi de stat și comerciale, birouri de avocați, regii, companii de asigurări, agenții turistice, ministere etc.

Prestăm servicii personalizate

În majoritatea cazurilor, serviciul prestat de Biroudetraduceri.com este personalizat, adică de la o comandă la alta se mențin aceiași traducători pentru deservirea clienților. Aceasta permite înțelegerea mai bună domeniului pentru care se face traducerea și, drept rezultat, sporirea calității, minimizarea timpului de realizare a comenzilor și creșterea gradului de satisfacție a clienților.

Confidențialitate garantată

Biroudetraduceri.com garantează confidențialitatea datelor şi informațiilor recepționate, prin interzicerea copierii, multiplicării, distribuirii, dezvăluirii în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane fizice sau juridice, a niciunui dintre documentele prezentate pentru traducere, precum și prin nepermiterea accesului terților la informațiile respective.

Avantajele noastre

efectuarea unui volum mare de lucru într-un termen scurt, în funcţie de specificul lucrării

transparenţă în gestionarea tuturor comenzilor prin comunicare permanentă cu un singur coordonator de proiecte

achitarea a doar 50% din preţul traducerii făcute anterior pentru clienţii care plasează comenzi repetate

reduceri de 10-15% în funcţie de numărul de documente sau pagini

primirea/transmiterea prin internet, fax a documentelor Dvs. şi a celor traduse

achitare online

Emiterea e-facturii pentru persoanele juridice;

apostilarea documentelor traduse și legalizate

confidențialitatea datelor şi informaţiilor recepţionate

serviciul personalizat – de la o comanda la alta se mențin aceiași traducători pentru deservirea clienților