Traducerea autorizată reprezintă o traducere realizată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Traducerea se certifică cu  semnătura și ștampila traducătorului autorizat și ștampila biroului de traduceri – persoana juridică care, împreună cu traducătorul, poartă răspundere pentru calitatea și corectitudinea traducerilor efectuate.

În ce cazuri apare necesitatea unei traduceri autorizate și prin ce se deosebesc traducerile autorizate de cele legalizate? Ambele tipuri de traducere sunt efectuate de către un traducător autorizat.

Traduceri_autorizate

Traducerea autorizată poartă un caracter mai mult informativ, dar necesar pentru instituția care o solicită, pentru a se documenta despre conținutul documentului sursă înainte de a lua o anumită decizie.

Este suficient să solicictați o traducere autorizată  în următoarele cazuri:

  1. Instituția la care se depune traducerea nu cere ca traducerea să fie legalizată. În acest caz documentul sursă poate face parte din categoria certificatelor de stare civilă, extraselor medicale, actelor judecătorești etc.
  2. Documentul sursă nu întrunește condițiile necesare pentru fi legalizat la notar (vezi traduceri legalizate), iar instituția la care se depune traducerea admite o traducere autorizată care reflectă întru totul informația din textul sursă.

Traducerea autorizată poartă un caracter mai mult informativ, dar necesar pentru instituția care o solicită, pentru a se documenta despre conținutul documentului sursă înainte de a lua o anumită decizie.

Traducerea autorizată poartă un caracter mai mult informativ, dar necesar pentru instituția care o solicită, pentru a se documenta despre conținutul documentului sursă înainte de a lua o anumită decizie.

  • De obicei, astfel de traduceri sunt solicitate de băncile comerciale din țară pentru luarea deciziilor de oferire a creditelor în baza contractelor de muncă și a altor documente ale solicitanților care muncesc peste hotare.
  • De asemenea, traducerile autorizate pot fi solicitate de instituțiile medicale din Republica Moldova sau de peste hotare pentru examinarea unui dosar medical parvenit din/în altă țară.
  • Traducerile autorizate sunt acceptate de instanțele de judecată, având în vedere că toate documentele ce se depun în instanță trebuie să fie în limba română.

Cu alte cuvine, traducerea autorizată se deosebește de cea legalizată doar prin faptul că nu a fost supusă procedurii de legalizare la notar. Pe de o parte, se economisește timp, pe de alta – bani, pentru că Biroudetraduceri.com nu percepe taxe suplimentare pentru certificarea traducerilor.

Înainte de a fi semnată, traducerea autorizată se completează cu un înscris în limba în care a fost efectuată traducerea, potrivit căruia traducerea din limba [limba sursă] în limba [limba țintă] a fost efectuată de către [numele, prenumele traducătorului autorizat, numărul autorizației, data eliberării acesteia de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova], la Biroul de traduceri „Politradprof” SRL, str. Tighina, 49/4, mun. Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373)22 54-64-07.

De regulă, traducerea autorizată se coase la documentul sau copia documentului sursă. La necesitate, setul în cauză poate fi scanat și transmis online.

Prețul traducerii autorizate depinde de tipul documentului: standard sau special, de limba sursă și limba țintă, de volumul și specificul terminologiei textului sursă, de urgență etc. Drept reper de bază se ia numărul caracterelor (litere, semne de punctuație) cu spații. 1800 de caractere reprezintă o pagină convențională. Numărarea caracterelor o face operatorul cu ajutorul calculatorului la prezentarea documentul solicitat pentru traducere, fie în persoană, fie online. La prețul de bază se aplică coeficienți în funcție de elementele menționate mai sus, precum și de loialitatea clientului față de Biroudetraduceri.com.

! Prețul final calculat se negociază cu clientul. Doar după acceptarea prețului și a termenului de executare se purcede la traducere.

E foarte simplu!

Vrei să primești o estimare gratuită de preț a traducerii legalizate?

1.

DATE DE CONTACT

Indică  te rog:

  • numele
  • telefonul de contact
  • adresa de email
2.

ALEGE LIMBA SURSĂ ȘI LIMBA ȚINTĂ

Română, rusă, engleză, franceză, italiană, ucraineană, germană, turcă, spaniolă, greacă, portugheză, arabă

3.

OBȚINE OFERTA DE PREȚ

Atașează fișierul, plasează comanda și în scurt timp vei fi contactat-(ă) cu o ofertă de preț.