Biroudetraduceri.com oferă servicii de traducere pentru sectorul public şi mediul de afaceri. Serviciile includ traducerea din 15 limbi străine şi viceversa a actelor tipizate şi a textelor specializate. Concomitent, propunem şi o serie de servicii conexe.

Traducerea materialelor va fi efectuată de traducători cu experienţă în domeniul respectiv, în funcţie de mărimea şi complexitatea documentului-sursă, şi va fi verificată în mod obligatoriu de un redactor, fapt ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate.

Majoritatea traducătorilor Biroudetraduceri.com au o experienţă îndelungată de muncă şi sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Traduceri și legalizare

La cererea clientului, asigurăm legalizarea notarială a traducerilor. Pentru acest serviciu se percep doar taxele notariale, fără alte comisioane. Documentele traduse pot fi apostilate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Garantăm confidențialitatea

Biroudetraduceri.com garantează confidențialitatea datelor şi informațiilor recepționate, prin interzicerea copierii, multiplicării, distribuirii, dezvăluirii în orice fel, total sau parțial, niciunei alte persoane fizice sau juridice, a niciunui dintre documentele prezentate pentru traducere, precum și prin nepermiterea accesului terților la informațiile respective.

Servicii gratuite

Consultanță în domeniul traducerilor, legalizării și apostilării documentelor traduse.
Imprimare şi redactare.
Serviciile de imprimare şi redactare sunt incluse în preţul traducerii.

Asigurăm livrarea traducerii în format similar cu documentul-sursă. Biroudetraduceri.com folosește programe speciale pentru inserarea graficelor, imaginilor, precum şi a altor elemente de identitate vizuală, pentru a respecta întocmai aspectul documentului Dumneavoastră.

Abilităţile şi experienţa acumulată pe parcursul a 15 ani, ne permit să efectuăm traduceri într-o multitudine de domenii, printre care: